گزارشات ماهیانهوضعیت‌ راه‌های کشور

پیش بینی وضعیت تردد عید فطر 1401

تحلیل وضعیت تردد وسایل نقلیه در راه‌های کشور - ۷ الی ۱۸ اردیبهشت

بررسی الگوی تردد سال‌های گذشته

تردد بین استانی طی سال‌های 98 تا 1400
 • تردد بین استانی به عنوان معیاری از سفرهای صورت گرفته
 • چینش تعطیلات عید فطر در سال‌های اخیر به صورت جدول
 • روند افزایشی ترددها در روزهای منتهای به عید فطر در سال‌های گذشته
 • بیشینه تردد در سال 98 با بیش از 2 میلیون و 600 هزار تردد
 • کمینه تردد در تعطیلات عید فطر 1400 به دلیل اعمال محدودیت ترددهای بین استانی

 

با توجه به قرارگیری تعطیلات در روزهای دوشنبه و سه شنبه مصادف با 12 و 13 اردیبهشت 1401، تردد بین استانی عید فطر سال جاری پیش‌بینی شده است که نتایج آن در ادامه خواهد آمد.

 • آغاز موج سفرهای رفت از روز‌های انتهای هفته آخر ماه رمضان
  • اوج سفرهای رفت در روزهای جمعه، یکشنبه و دوشنبه 9 و 11 و 12 اردیبهشت
  • ساعت اوج تردد سفرهای رفت طی ساعات 17 تا 21 روز جمعه و یکشنبه (9 و 11 اردیبهشت) ساعات 14 تا 20 روز دوشنبه (12 اردیبهشت روز عید فطر)
 • اوج سفرهای بازگشتی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 15 و 16 اردیبهشت
  • ساعت اوج تردد سفرهای برگشت طی ساعت 17 تا 22 روزهای 15 و 16 اردیبهشت

 

 

 • تغییرات آب و هوایی و حوادث غیرمترقبه می‌تواند موجب تغییرات مقطعی پیش‌بینی گردد.
 • تردد بین استانی با حذف ترددهای بین تهران و البرز پیش‌بینی شده است.

 

پیش بینی میانگین روزانه تردد بین استانی عید فطر 1 میلیون و 770 هزار تا 2 میلیون و 220 هزار وسیله نقلیه (به صورت متوسط  1 میلیون و 900 هزار)

تغييرات تردد بین استانی در مقايسه با مدت مشابه
 • سال 1400: 53% تا 90% افزایش
 • سال 1399: 20% تا 49% افزایش
 • سال 1398: 1% تا 22% افزایش

 

پیش بینی انباشت و تخلیه تهران و البرز

 • افزایش روند خروج وسایل نقلیه از روز 10 اردیبهشت
 • بیشینه تخلیه در بازه 12 تا 14 اردیبهشت حداکثر 720 هزار وسیله نقلیه
 • شروع موج خروج وسایل نقلیه از ابتدای هفته آخر ماه مبارک رمضان
 • بیشینه خروج از استان‌های تهران و البرز در روزهاي 11 تا 12 اردیبهشت
 • استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، خراسان رضوی و اصفهان مقاصد سفر وسایل نقلیه تهران و البرز

 

پیش بینی انباشت و تخلیه مازندران

 • افزایش قابل‌توجهی وسایل نقلیه در استان از شنبه 10 اردیبهشت
 • حداكثر انباشت وسایل نقلیه استان مازندران نسبت به بازه شروع (7 اردیبهشت) روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 12 و 13 اردیبهشت با انباشت حداکثر حدود 280 هزار وسیله نقلیه
 • استان‌های تهران والبرز، خراسان رضوی، گلستان و اصفهان به عنوان مبدا سفر

 

پیش بینی انباشت و تخلیه گیلان

 • همانند استان مازندران افزایش قابل‌توجهی وسایل نقلیه در استان از شنبه 10 اردیبهشت
 • حداكثر انباشت وسایل نقلیه استان مازندران نسبت به بازه شروع (7 اردیبهشت) روز های دوشنبه و سه‌شنبه 12 و 13 اردیبهشت با انباشت حداکثر حدود 230 هزار وسیله نقلیه
 • استان‌های تهران والبرز، قزوین، مازندران، اردبیل و اصفهان به عنوان مبدا سفر

 

تردد محور چالوس (مقطع هزارچم)

 • در مسیر به سمت چالوس؛ اوج سفرها از روز 11 اردیبهشت
 • وضعیت ترافیک سنگین یا نیمه سنگین در روزهای یکشنبه و دوشنبه 11 تا 12 اردیبهشت
 • بیشینه سفرهای بازگشتی به کرج و تهران در روزهای 15 و 16 اردیبهشت
 • نیاز به بررسی وضعیت راهبندان در گلوگاه انتهای آزادراه تهران-شمال و انتهای تونل البرزدر روزهای 8 تا 13 اردیبهشت
 • در محور کرج-چالوس پیش بینی حداکثر تردد روزانه  16 اردیبهشت
 • احتمال اعمال محدودیت‌های یکطرفه در روزهای 11 و 12 اردیبهشت به سمت چالوس و روزهای 9، 15 و 16 اردیبهشت به سمت کرج

 

تردد محور هراز

 • در محور رودهن به آمل افزایش سفرها از روز 9 اردیبهشت
 • وضعیت ترافیک سنگین یا نیمه سنگین در روزهای یکشنبه و دوشنبه 11 تا 12 اردیبهشت
 • احتمال وقوع (قفل ترافيكي) بخصوص در مقاطعي كه تنها يك خط براي عبور دارند، وجود دارد.
 • شروع اوج گیری ترددهای به رودهن از چهارشنبه  14 اردیبهشت در محور آمل به رودهن
 • پیش‌‌بینی حداکثر تردد روزانه  15 و 16 اردیبهشت

 

تردد آزادراه قزوین-رشت

 • افزایش قابل‌توجهی در محور قزوین- رشت ترددها در روز یکشنبه و دو‌شنبه 11 و 12 اردیبهشت
 • پیش بینی تردد سنگین و راه‌بندان در مسیر قروین به رشت ساعات 17 تا 22 روزهای 11 و 12 اردیبهشت در برخی مقاطع
 • در محور رشت-قزوین نيز انتظار می‌رود ترددها در بازه 15 و 16 اردیبهشت طی ساعات 18 تا 21 بیشینه باشد.

 

تردد در برخی محورهای مهم

تهران – کرج
 •  بیشینه تردد در محور تهران-کرج روزهای 11 و 12 اردیبهشت
 •  بیشینه تردد در محور کرج-تهران روزهای 15 و 16 اردیبهشت
 • احتمال وقوع تردد سنگین و نیمه در برخی ساعات روزهای اوج تردد
تهران – قم
 • اوج تردد تهران-قم در روز دوشنبه 11 و 12 اردیبهشت
 • اوج تردد قم-تهران در روز جمعه 16 اردیبهشت
 • احتمال وقوع وضعیت نیمه سنگین و سنگین در روزهای اوج در مقاطعی که محور ظرفیت کمتری دارد.
کرج – قزوین
 • بیشینه ترددمحور کرج-قزوین در روز 11 و 12 اردیبهشت
 •  بیشینه تردد در محور قزوین-کرج در روز 16 اردیبهشت  احتمال وقوع وضعیت سنگین و نیمه سنگین در روزهای اوج
تهران – ساوه
 • اوج تردد تهران-ساوه در روز دوشنبه 12 اردیبهشت
 • اوج تردد ساوه-تهران در روز جمعه 16 اردیبهشت
 • احتمال وقوع وضعیت نیمه سنگین و سنگین در روزهای اوج در مقاطع نزدیک تهران
محور فیروزکوه
 • بیشینه تردد در محور فیروزکوه به قائمشهر در روز 12 اردیبهشت
 • بیشینه تردد در محور فیروزکوه به قائمشهر در روز 15 و 16 اردیبهشت

 

خلاصه و نتیجه گیری

 • پیش بینی میانگین روزانه تردد بین استانی عید فطر بین 1 میلیون و 770 هزار تا 2 میلیون و 220 هزار وسیله نقلیه(به صورت متوسط 1 میلیون و 900 هزار )
 • آغاز موج سفرهای رفت از روز‌های انتهای هفته آخر ماه رمضان مصادف با 9 اردیبهشت
 • بیشینه سفرهای رفت در روزهای جمعه، یکشنبه و دوشنبه 11 و 12 اردیبهشت
 • ساعت اوج تردد سفرهای رفت طی ساعت 17 تا 21 روز 9، 11 اردیبهشت و ساعات 14 تا 20 روز دوشنبه (12 اردیبهشت – عید فطر)
 • اوج سفرهای بازگشتی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 15 و 16 اردیبهشت
 • ساعت اوج تردد سفرهای برگشت طی ساعت 17 تا 22 روزهای 15 و 16 اردیبهشت
 • بیشترین جذب سفر در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل، اصفهان
 • تردد سنگین در برخی ساعات در محورهای آزادراه تهران-کرج، آزادراه کرج-قزوین در روزهای 11 و 16 اردیبهشت
 • انتظار می‌رود تردد محور کرج به چالوس از 11 اردیبهشت تا 13 اردیبهشت (مقطع هزارچم) و در مقاطعی از محور رودهن به آمل در بازه 11 و 12 اردیبهشت در ساعاتی به صورت سنگین باشد.
تغييرات تردد بین استانی در مقايسه با مدت مشابه
 • سال 1400: 53% تا 90 % افزایش
 • سال 1399: 20% تا 49% افزایش
 • سال 1398: 1% تا 22% افزایش

 

تهیه شده در مرکز مدیریت راه‌های کشور (۱۴۱)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا