۱۴۱، مرکز مدیریت راه‌های کشورتحلیل‌های وضعیت راه هفتگیگزارشات

کاهش 1 درصدی تردد روزانه بین استانی نسبت به هفته گذشته

تحلیل وضعیت تردد وسایل نقلیه در راه‌های کشور - خرداد ۱۴۰۰

بر اساس‌ اطلاعات سامانه‌های هوشمند موجود در راه‌های برون شهری کشور، از 30 مهر تا 6 آبان ماه سال ۱۴۰۰ متوسط تردد روزانه بین استانی برابر با 1,957,991 وسیله نقلیه بوده که بر اساس آمار، با افزایش 16 درصدی متوسط تردد روزانه بین استانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش 1 درصدی نسبت به هفته گذشته (بازه جمعه 23 تا پنج‌شنبه 29 مهر 1400) رو به رو بوده است.

آمار تردد بین استانی وسایل نقلیه – 30 مهر تا 6 آبان 1400

آمار تردد بین استانی وسایل نقلیه – 30 مهر تا 6 آبان 1400
آمار تردد بین استانی وسایل نقلیه – 30 مهر تا 6 آبان 1400

متوسط تردد روزانه بین استانی از جمعه 30 مهر تا پنج‌شنبه 6 آبان، 1,957,991 وسیله نقلیه می‌باشد.

 • 1% کاهش نسبت به مدت مشابه هفته گذشته (بازه جمعه 23 تا پنج‌شنبه 29 مهر 1400)
 • 16% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته (بازه جمعه 2 تا پنج‌شنبه 8 آبان 1399)

*دلیل اختلاف بازه مقایسه سال گذشته، ایجاد هماهنگی در روزهای هفته است.

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی جمعه 30 مهر تا پنج‌شنبه 6 آبان ماه، تردد وسایل نقلیه مختلف در محورهای بین استانی، به طور متوسط یک میلیون و 957 هزار و 991 وسیله نقلیه بوده است. این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش و نسبت به هفته گذشته 1 درصد کاهش را داشته است.

 

تغییرات تردد بین استانی وسایل نقلیه در بازه 30 مهر تا 6 آبان ۱۴۰۰

تغییرات تردد بین استانی وسایل نقلیه در بازه 30 مهر تا 6 آبان ۱۴۰۰
تغییرات تردد بین استانی وسایل نقلیه در بازه 30 مهر تا 6 آبان ۱۴۰۰

تردد بین استانی وسایل نقلیه سبک از 30 مهر تا 6 آبان :

 • بدون تغییر نسبت به مدت مشابه هفته گذشته (بازه جمعه 23 تا پنج‌شنبه 29 مهر 1400)
 • 20% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته (بازه جمعه 2 تا پنج‌شنبه 8 آبان 1399)

به گزارش مرکز مدیریت راه­‌های کشور، تردد بین استانی وسایل نقلیه سبک از 30 مهر تا 6 آبان بدون تغییر نسبت به هفته گذشته بوده و نیز با افزایش 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو شده است.

 

پلاک‌های مشاهده شده از 30 مهر تا 6 آبان 1400

پلاک‌های مشاهده شده از 30 مهر تا 6 آبان 1400
پلاک‌های مشاهده شده از 30 مهر تا 6 آبان 1400

در بازه زمانی مورد مطالعه، در مجموع حدود 9 میلیون و 210 هزار پلاک یکتا (هر پلاک یکبار در نظر گرفته شده باشد) در محورهای مواصلاتی مشاهده شده، که مبدا تردد آن به صورت نمودار بالا است.

این خودروها عمدتا متعلق به استان‌های تهران و البرز با سهمی بیش از ۲۰ درصد و پس از آن متعلق به استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مازندران و آذربایجان شرقی است.

 

تغییرات تخلیه تهران و البرز منتهی به 6 آبان 1400

تغییرات تخلیه تهران و البرز منتهی به 6 آبان 1400
تغییرات تخلیه تهران و البرز منتهی به 6 آبان 1400

بیش‌ترین میزان تخلیه وسایل نقلیه در تهران و البرز در بازه زمانی 27 مهر تا 6 آبان، 202,810 وسیله نقلیه و مربوط به روز پنج شنبه 29 مهرماه بوده است.

 

مقاصد وسایل نقلیه استان‌های تهران و البرز

 مقاصد وسایل نقلیه استان‌های تهران و البرز
مقاصد وسایل نقلیه استان‌های تهران و البرز

همچنین وسایل نقلیه با مبدا پلاک تهران و البرز بیشتر در استان‌های قم، مازندران، مرکزی، گیلان و قزوین مشاهده شده‌اند.

 

تغییرات انباشت در استان مازندران منتهی به 6 آبان 1400

بیش‌ترین میزان انباشت وسایل نقلیه در استان مازندران در بازه زمانی 27 مهر تا 6 آبان، 64,619 وسیله نقلیه و مربوط به روز جمعه 30 مهر ماه بوده است.

 

سهم پلاک‌های غیر بومی مشاهده شده در استان مازندران

سهم پلاک‌های غیر بومی مشاهده شده در استان مازندران
سهم پلاک‌های غیر بومی مشاهده شده در استان مازندران

بیش‌ترین خودروهای غیربومی مشاهده شده در سطح استان، مربوط به استان‌های تهران و البرز، خراسان رضوی، گلستان، گیلان و اصفهان بوده‌اند.

 

تغییرات انباشت در استان گیلان منتهی به 6 آبان 1400

تغییرات انباشت در استان گیلان منتهی به 6 آبان 1400
تغییرات انباشت در استان گیلان منتهی به 6 آبان 1400

بیشترین تخلیه وسایل نقلیه در گیلان در بازه 27 مهر تا 6 آبان، 37,397 وسیله نقلیه و مربوط به روز پنج شنبه 29 مهرماه بوده است.

 

سهم پلاک‌های غیر بومی مشاهده شده در استان گیلان

سهم پلاک‌های غیر بومی مشاهده شده در استان گیلان
سهم پلاک‌های غیر بومی مشاهده شده در استان گیلان

بیشترین خودروهای غیربومی مشاهده شده در سطح استان مربوط به استان‌های تهران و البرز، مازندران، قزوین، اصفهان و اردبیل بوده‌اند.

 

آمار تماس‌های گرفته شده با سامانه 141

آمار تماس‌های گرفته شده با سامانه 141
آمار تماس‌های گرفته شده با سامانه 141

تعداد تماس‌های پاسخ داده شده

مجموعا در بازه 30 مهر تا 6 آبان 1400، حدود 255,600 تماس با تلفن گویا گرفته شده و به حدود 27,000 تماس پاسخ داده شده است.

 

تغييرات تردد بين استاني 30 مهر تا 6 آبان 1400

تغييرات تردد بين استاني 30 مهر تا 6 آبان 1400
تغييرات تردد بين استاني 30 مهر تا 6 آبان 1400
 • تردد ورود و خروج نسبت به سال گذشته در استان‌های زنجان (9-%) بیش‌ترین کاهش و در استان‌های قم (%37)، گلستان (%35)، خراسان رضوی (%33)، خوزستان (%33) بیش‌ترین افزایش را داشته است.
 • تردد ورود و خروج نسبت به هفته گذشته در استان‌های آذربایجان شرقی (%7-)، زنجان (%5-) اصفهان (%4-) و البرز (%4-) بیش‌ترین کاهش و در استان‌های هرمزگان (%9)، گلستان(%6) و بوشهر (%6) بیش‌ترین افزایش را داشته است.

آمار تجمیع شده:

 • 1 درصد افزایش تردد بین استانی کل وسایل نقلیه در بازه 30 مهر تا 6 آبان سال 1400 نسبت به هفته گذشته (23 تا 29 مهر) و 16 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته (2 تا 8 آبان 1399).
 • عدم تغییر تردد بین استانی کل وسایل نقلیه سبک در بازه 30 مهر تا 6 آبان سال 1400 نسبت به هفته گذشته (23 تا 29 مهر) و 20 درصد افزایش نسبت به مشابه سال گذشته (2 تا 8 آبان 1399).
 • تردد ورود و خروج نسبت به سال گذشته در استان‌های زنجان (%9-) بیش‌ترین کاهش و در استان‌های قم (37 درصد)، گلستان (35 درصد)، خراسان رضوی (33 درصد)، خوزستان (33 درصد) بیش‌ترین افزایش را داشته است.
 • تردد ورود و خروج نسبت به هفته گذشته در استان‌های آذربایجان شرقی (%7-)، زنجان (%5-)، اصفهان (%4-) و البرز (%4-) بیش‌ترین کاهش و در استان‌های هرمزگان (9 درصد)، گلستان (6 درصد) و بوشهر (6 درصد) بیش‌ترین افزایش را داشته است.
 • مجموعا در بازه 30 مهر تا 6 آبان 1400، حدود 255,600 تماس با تلفن گویا گرفته شده و به حدود 27,000 تماس پاسخ داده شده است.

 

بازنشر این مطلب، ضمن درج منبع (۱۴۱، مركز مدیریت راه های کشور) بلامانع است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا