گزارشات ماهانه وضعیت تردد راه‌های کشور

   1 خرداد, 1403

   بیش از ۶۸ میلیون تردد وسایل نقلیه در اردیبهشت ۱۴۰۳

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ کل تردد…
   1 اردیبهشت, 1403

   افزایش ۱۱ درصدی تردد وسایل نقلیه در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به ماه فروردین سال گذشته

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ کل تردد…
   19 اسفند, 1402

   پیش بینی تردد عید نوروز ۱۴۰۳

   نوروز 1403 به طور کامل با ماه مبارک رمضان همپوشانی دارد (شروع ماه رمضان 22 اسفندماه)، نوورز 1402 از 3…
   1 اسفند, 1402

   افزایش ۹ درصدی تردد بین استانی کل وسایل نقلیه

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 بهمن, 1402

   افزایش ۱۴ درصدی تردد بین استانی کل وسایل نقلیه

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در دی ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 آذر, 1402

   افزایش ۸ درصدی تردد وسایل نقلیه نسبت به آذر سال گذشته

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در آذر ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 آذر, 1402

   افزایش ۸ درصدی تردد وسایل نقلیه نسبت به آبان سال گذشته

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در آبان ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 آبان, 1402

   افزایش ۵ درصدی تردد وسایل نقلیه نسبت به مهر ۱۴۰۱

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در مهر ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 مهر, 1402

   افزایش ۱۰ درصدی تردد وسایل نقلیه نسبت به سال گذشته

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 شهریور, 1402

   بیش از ۶۶ میلیون تردد کل وسایل نقلیه در مرداد ۱۴۰۲

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 مرداد, 1402

   حدود ۷۰ میلیون تردد کل وسایل نقلیه در تیر ۱۴۰۲

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در تیر ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   1 تیر, 1402

   افزایش ۴ درصدی تردد کل وسایل نقلیه نسبت به خرداد سال گذشته

   بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌ خط‌، در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ کل تردد…
   دکمه بازگشت به بالا